Din restaurangs prestationsstatistik: analyser och rapporter

resmio | web app | 

Med resmio-programvaran kan du ta reda på hur många bordsbokningar du får online och manuellt i genomsnitt per dag, vecka eller månad. Detta visar huruvida din annonsering är framgångsrik för vissa erbjudanden.

  • Antal online bokningar
  • Antal manuella bokningar
  • Antal gäster idag / sista 7 dagar / sista 30 dagarna
  • Reservkälla
  • Antal förbehållsverktygsinteraktioner
  • Bokningspris
  • Antal vanliga gäster per månad
  • Genomsnittlig gruppstorlek

Hur bra går din restaurang?

Med elektroniska kassaregister eller kassapparat apps, t.ex. för iPad kan du redan få mycket information om hur det går på en restaurang. Men data för dessa mjukvarusystem är vanligtvis baserade på historiska värden (vad har hänt hittills). Med våra analysverktyg får du en liten inblick i framtiden (vad som sannolikt kommer att hända).

Intäktsförvaltning inom hotellbranschen

Avkastningshantering har funnits i många år i den internationella hotellbranschen. Hotell strävar efter att generera högsta möjliga avkastning per rum inom en viss tidsperiod. Nyckeltalet här är ”REVPAR” som står för intäkter per ledigt rum. Ju högre REVPAR, desto mer lyckades hotellet.

Vad är RevPASH?

Fler och fler restauranger tillämpar principerna för inkomsthantering, särskilt för att överbrygga låga omsättningsperioder. Nyckelordet här är inte REVPAR men ”RevPASH”, vilket står för intäkter per ledig sittid. RevPASH beräknas enligt följande:

Total restaurangomsättning / (Tillgängliga platser x timmar öppna)

Exempel:
Du har 40 platser på din restaurang och vill beräkna din RevPASH för april månad. Den här månaden har 30 dagar. Din restaurang är öppen 7 dagar i veckan från 12.00 till 22.00. Så 10 timmar dagligen.
30 dagar x 10 timmar = 300 timmar öppet i april månad
Låt oss säga att din restaurang har genererat en försäljning på 500 000 kr i april månad. Detta resulterar i följande formel:

500 000 kr omsättning / (300 timmar x 40 platser) =
500 000 kr / 12 000 = 41,60 kr
Per gäst per timme har du en omsättning på 41,60 kr.

Optimera dina processer

För att öka omsättningen per gäst måste du först analysera och utvärdera följande variabler:

Hur många gäster kommer till din restaurang dagligen / vecka / månad?
Hur mycket tid spenderar gästerna i genomsnitt på din restaurang?
Hur hög är medelkvoten per bord eller gäst? Hur ofta är bord och stolar tomma?
Vilka åtgärder kan vidtas för att undvika ledig tid?
Vilka livsmedel eller drycker med hög omsättning är lätta att marknadsföra (upselling)?

* som Happy Hour, Early Bird, out-of-home leveranser och så vidare.

Med hjälp av resmios analysverktyg kan du hämta pålitlig statistik om din restaurangs framtida beläggning och fatta välgrundade beslut. Statistiken kommer att visa om en viss annonsering leder till fler reservationer eller inte. Obs! Självklart är en bokning inte en intäkt, men ju fler bokningar du har desto bättre kan verksamheten planeras. Detta är särskilt viktigt när man optimerar utplaceringen av personal.

Meny